Agatówka, stacja paliw


Agatówka, stacja paliw.
Kotek bardzo płacze.
Czy komuś mnie zginął?

Źródło: