KRS: 0000462235 | info@kociawyspa.org

Akcja sterylizacja


Update:

Akcja – Sterylizacja nabiera tempa !!!

Fundacja Kocia Wyspa jest laureatem programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” w ramach, którego otrzymała wsparcie od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na zakup usług weterynaryjnych dla 50 kotów wolnożyjących w Stalowej Woli. Akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony mieszkańców miasta. Dzięki współpracy wolontariuszy naszej fundacji z użytkownikami Rodzinnych Ogródków Działkowych na bieżąco realizujemy sterylizacje zgłoszonych kotów. W ramach projektu zakupiliśmy klatki-łapki, które ułatwiają nam bezstresowe i skuteczne wyłapywanie kotów do zabiegów. Akcja trwa do 31.10.2023 roku.

Koniec:

Z dniem 31.10.2023 zakończyliśmy projekt „Akcja – Sterylizacja”
W ramach działań sfinansowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” wysterylizowaliśmy 50 kotów wolnożyjących z terenu miasta Stalowa Wola. Działanie to miało na celu ograniczenie bezdomności zwierząt i poprawę ich stanu zdrowia oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się chorób odzwierzęcych. Wszystkie koty, które zostały poddane zabiegowi sterylizacji zostały również odrobaczone, odpchlone i zaszczepione. Ze środków projektu zostały również zakupione klatki-łapki. Akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony mieszkańców i użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, którzy zgłaszali nam koty do zabiegów. W działania w ramach projektu zaangażowani byli również wolontariusze naszej fundacji organizując transport, umawiając zabiegi i wyłapując bezdomniaki.
W imieniu kotów dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie podczas realizacji projektu a szczególnie lekarzom weterynarii: pani Annie Krępie (lecznica Chem-Vet) ,pani Beacie Pawliszyn (lecznica Anvet) i pani Agnieszce Montusiewicz (lecznica Beneventum) za zaangażowanie i współpracę.
 

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy, którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska. Program skierowany jest do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest finansowe wsparcie tych działań i pomoc w ich wdrożeniu. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl , https://www.energetycznykompas.pl