Apelujemy, aby podczas zabawy sylwestrowej, nie zapominać o odpowiednim zabezpieczeniu swoich zwierząt


Apelujemy, aby podczas zabawy sylwestrowej, nie zapominać o odpowiednim zabezpieczeniu swoich zwierząt.
Niestety, liczne apele o zaprzestanie strzelania, na nic się nie zdały i „tradycja” i w tym roku wygrała z potrzebami naszych braci mniejszych.
Co roku, po nocy sylwestrowej, otrzymujemy liczne zgłoszenia o zaginionych zwierzętach. Niektóre zapewne stracą życie z nadmiaru stresu, jak to się zwykle dzieje w schroniskach, gdzie nie ma możliwości odpowiedniego zabezpieczenia. Dlatego prosimy o zapewnienie swoim zwierzakom ustronnego miejsca, bez możliwości ucieczki i możliwie jak najskuteczniejsze zabezpieczenie przez hukiem (np. muzyka, podgłaśniana co jakiś czas).

Źródło: