Bardzo pilne


Bardzo pilne!!!🙏🙏🙏
Kocia rodzinka ucieka przed wojną🤕. Dziś w nocy przekroczą granicę w Medyce. Dalej transport uda się w kierunku Warszawy, ale nikt na nią nie czeka! Będzie dramat, jeśli nie znajdziemy im.miejsca 🙁
Kto da im schronienie?

Źródło: