Bardzo pilne


Bardzo pilne!!! Dla nich naprawdę nie ma schronienia, a kociaki są bardzo chore…
Za to jest sponsor, który przekaże 1000 zł na leczenie, jeśli tylko znajdą schronienie.
U nas brak miejsca i za mało wolontariuszy 🙁

Źródło: