TJ


Tidżej to wspaniały, roczny kocurek, który chodzi krok w krok za człowiekiem i domaga się uwagi. Zamieszkuje fundację razem z bratem Cirbelkiem i najchętniej znajdzie dom z nim lub z towarzystwem innego kota.

Jego smutne dzieciństwo, pozostawiło w nim ogromne zasoby wdzięczności do ludzi. Został osierocony i dopiero po trzech dniach, znaleziony razem z rodzeństwem w starej, opuszczonej szopie. Cudem udało się maluchy odratować i teraz możemy cieszyć się ich wspaniałymi charakterami.