Dwie koteczki zabrane interwencyjnie z domu, gdzie były bardzo źle traktowane, są już po sterylizacji (oraz usunięciu oczka), odrobaczeniu i szczepieniu


Dwie koteczki zabrane interwencyjnie z domu, gdzie były bardzo źle traktowane, są już po sterylizacji (oraz usunięciu oczka), odrobaczeniu i szczepieniu.
Trafią teraz do domu tymczasowego do Karolina Wierzbińska i szukamy dla nich transportu do Lublina.
Kto pomoże?

Źródło: