Grzecznościowo Niespełna roczna kotka


Znaleziona!!!

Grzecznościowo
Niespełna roczna kotka, charakterystyczne utykanie na jedną łapkę. Zaginęła w okolicach Jastkowice- Palenie
504.233.306

Źródło: