Kochani


Kochani!
Przypominamy o bezdomniakach, dla których regularne dokarmianie jest szansą na przetrwanie zimy.
Prosimy o grosik wsparcia na naszą zbiórkę.
Za zebrane środki zakupimy dobrą karmę, którą rozdysponujemy wśród karmicieli.

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/zimowekarmienie?fbclid=IwAR2iOWLURDwImun8mOhLZsIvQm88zbRSkQZ26wjEp7N-CVra9DIOCBXWnVs

Źródło: