Nie możemy nie skomentować nowego pomysłu rządzących dot


Nie możemy nie skomentować nowego pomysłu rządzących dot. zakazu odbioru zwierząt przez organizacje prozwierzęce.
Jak wiecie, sami niejednokrotnie bierzemy udział w dramatycznych interwencjach. Nie możemy pozwolić, aby prawo stało po stronie zwyrodnialców. Czy naprawdę w tym kraju taki pomysł otrzyma jakiekolwiek poparcie społeczne? Naprawdę takimi pomysłami można zbić jakikolwiek polityczny kapitał? Co to świadczy o Polsce?
Pokażmy ile nas jest – ludzi empatycznych, kochających zwierzęta!!!
Podpiszcie petycję!
https://www.petycjeonline.com/nie_dla_odebrania_organizacjom_prozwierzcym_prawa_do_ratowania_zwierzt?fbclid=PAAaYyXSzSoF2lJOnfIhq2VtpUrRG5bt3fJJtvQCF-ml50FuDHOTF9RnOIcV8

Źródło: