O jedną z tych kotek, w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy ponad 40 (słownie: czterdzieści) zapytań


O jedną z tych kotek, w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy ponad 40 (słownie: czterdzieści) zapytań. O pozostałe dwie: zero.

Źródło: