Ogromne podziękowania dla dzieci z Przedszkola nr 6 w Stalowej Woli i ich opiekunów


Ogromne podziękowania dla dzieci z Przedszkola nr 6 w Stalowej Woli i ich opiekunów, za wspaniałe dary dla kotków 🩷

Źródło: