Ogromne podziękowania dla Fundacji Pomaganie Krzepi


Ogromne podziękowania dla Fundacji Pomaganie Krzepi, Krajowej Grupy Spożywczej S. A., za dary rzeczowe dla naszych podopiecznych. Otrzymaliśmy dużą dostawę karm, preparatów wzmacniających, środków dezynfekujących i podkładów higienicznych.
Podziękowania należą się również naszej warszawskiej wolontariuszce Alicji Gołąb za inicjatywę i nagłaśnianie naszych potrzeb 🥰

Źródło: