Ogromnie dziękujemy wszystkim którzy w ostatnich czasach wsparli nas rzeczowo i finansowo


Ogromnie dziękujemy wszystkim którzy w ostatnich czasach wsparli nas rzeczowo i finansowo!!!
Dostaliśmy kilka paczek niespodzianek i kilka paczek od zaprzyjaźnionych darczyńców. Taka pomoc jest dla nas teraz bardzo ważna. Ten rok jest wyjątkowo trudny jeśli chodzi o ilość kotów a także ceny zarówno karm jak i usług weterynaryjnych.
Na zdjęciach nie wszystkie prezenty, ponieważ niektóre z nich od razu poszły w ruch 💗

Źródło: