Z dniem 31.10.2023 zakończyliśmy projekt „Akcja – Sterylizacja”


Z dniem 31.10.2023 zakończyliśmy projekt „Akcja – Sterylizacja”

W ramach działań sfinansowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” wysterylizowaliśmy 50 kotów wolnożyjących z terenu miasta Stalowa Wola. Działanie to miało na celu ograniczenie bezdomności zwierząt i poprawę ich stanu zdrowia oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się chorób odzwierzęcych. Wszystkie koty, które zostały poddane zabiegowi sterylizacji zostały również odrobaczone, odpchlone i zaszczepione. Ze środków projektu zostały również zakupione klatki-łapki. Akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony mieszkańców i użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, którzy zgłaszali nam koty do zabiegów. W działania w ramach projektu zaangażowani byli również wolontariusze naszej fundacji organizując transport, umawiając zabiegi i wyłapując bezdomniaki.

W imieniu kotów dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie podczas realizacji projektu a szczególnie lekarzom weterynarii: pani Annie Krępie (lecznica Chem-Vet) ,pani Beacie Pawliszyn (lecznica Anvet) i pani Agnieszce Montusiewicz (lecznica Beneventum) za zaangażowanie i współpracę.

Program „Wzmocnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o programie na www.energetycznykompas.pl oraz www.wzmocnijswojeotoczenie.pl

Źródło: